Xavier Trias, l’alcalde de Barcelona

“Les ciutats han canviat, estem obertes, i hem de fer que la gent que se sent cridada a les ciutats en formi part.”

Xavier Trias, l’alcalde de Barcelona

Maytree